Η Medicon είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει ένα αντιδραστήριο με σήμανση CE για την in vitro ποσοτική μέτρηση της συγκέντρωσης του C-Πεπτιδίου στον ορό των ασθενών.

Η Medicon είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει ένα αντιδραστήριο με σήμανση CE για την in vitro ποσοτική μέτρηση της συγκέντρωσης του C-Πεπτιδίου στον ορό των ασθενών.

Η Medicon είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει ένα αντιδραστήριο με σήμανση CE για την in vitro ποσοτική μέτρηση της συγκέντρωσης του C-Πεπτιδίου στον ορό των ασθενών.

Το αντιδραστήριο έχει σχεδιαστεί για χρήση σε αναλυτές της σειράς Beckman Coulter AU® (Cat. No.1418-1293) και η αρχή της ανάλυσης βασίζεται σε μεθοδολογία ενισχυμένης με λατέξ. Τα πρωτόκολλα για άλλους αναλυτές Siemens Advia® και Abbott Architect® είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.
Το C-πεπτίδιο, ένα μικρό πεπτίδιο 31 αμινοξέων προέρχεται από ενζυματική διάσπαση της προ-ινσουλίνης στα β-κύτταρα του παγκρέατος και παράγεται σε ίσες ποσότητες μαζί με την ινσουλίνη. Δεδομένου ότι αυτός ο βιοδείκτης σχετίζεται με την ενδογενή παραγωγή ινσουλίνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ταξινόμηση των διαβητικών ασθενών και για να βοηθήσει τη διαχείριση ασθενών που λαμβάνουν ινσουλίνη1. Επομένως, το αντιδραστήριο C-πεπτιδίου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το υπάρχον αντιδραστήριο ινσουλίνης με σήμανση Medicon CE (Cat. No. 1418-1940) για την παρακολούθηση διαβητικών ασθενών.
Η Medicon παρέχει επίσης calibrator C-Peptide (Cat. No. 1478-1293) για τη βαθμονόμηση της εφαρμογής ορού και των controls (Cat. No. 1478-1295). Ο βαθμονομητής Medicon C-Peptide είναι ανιχνεύσιμος σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο του WHO, Human C-peptide 13/146.


1. The clinical utility of C-peptide measurement in the care of patients with diabetes A. G. Jones AG and Hattersley AT, Diabet Med 2013; 30: 803-817.