Επικοινωνία Επενδυτικού Κοινού

Υπευθυνός Επικοινωνίας

Σταμπουλής Ανδρέας 

 

210-66606129

 

staboulis@mediconsa.com