ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Oι βιοχημικοί αναλυτές MEDILYZER F και MEDILYZER BX είναι αναλυτές κλινικής χημείας, υψηλής παραγωγικότητας και αξιοπιστίας, τυχαίας προσπέλασης (Random Access) για αυτόματη εκτέλεση εξετάσεων κλινικής χημείας και ηλεκτρολυτών με ISE.

Medilyzer

Η σειρά Medilyzer αποτελείται από δύο βιοχημικούς αναλυτές, για την κάλυψη των αναγκών εργαστηρίων μικρού έως μέσου μεγέθους και συνδυάζεται ιδανικά με μιας σειρά ειδικών αντιδραστηρίων, με την εμπορική ονομασία MLR. Αυτοί οι αναλυτές έχουν σχεδιαστεί για ευκολία στη χρήση, εξαιρετική απόδοση, ευκολία στη συντήρηση, οικονομία και ανθεκτικότητα. Οι αναλυτές Medilyzer BX και F έχουν ίδια βασική σχεδίαση, ίδιο πρόγραμμα λειτουργίας και χρησιμοποιούν τα ίδια αντιδραστήρια, αναλώσιμα και λοιπά υλικά, παρέχοντας ίδιου επιπέδου, υψηλές αναλυτικές επιδόσεις.

Η σειρά MLR καλύπτει ένα τεράστιο μενού εξετάσεων, με αντιδραστήρια συσκευασμένα σε κατάλληλα μεγέθη φιαλιδίων για την διασφάλιση μακρού χρόνου ζωής επί του αναλυτή και ελαχιστοποίηση των αποβλήτων. Ο συνδυασμός επιτρέπει σε αυτά τα συστήματα - πέραν της οικονομίας - να προσφέρουν στον χρήστη ευκολίες που συνήθως παρέχονται μόνο από μεγάλα αναλυτικά συστήματα, όπως αυτόματη βαθμονόμηση, πλήρη ανιχνευσιμότητα, αντανακλαστική ανάλυση (leflex) και αυτόματη επανάληψη (rerun) κλπ.

Oι βιοχημικοί αναλυτές Architect c16000 και c8000, είναι αναλυτές κλινικής χημείας, υψηλής παραγωγικότητας και αξιοπιστίας, τυχαίας επιλεκτική πρόσβασης δειγμάτων και αντιδραστηρίων (RANDOM ACCESS). που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνοι του ή σε συνδυασμό με τον Architect i2000SR σχηματίζοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα κλινικής χημείας και ανοσολογίας (Architect ci16200 και ci8200).

Medilyzer
Η σειρά Medilyzer αποτελείται από δύο βιοχημικούς αναλυτές, για την κάλυψη των αναγκών εργαστηρίων μικρού έως μέσου μεγέθους και συνδυάζεται ιδανικά με μιας σειρά ειδικών αντιδραστηρίων, με την εμπορική ονομασία MLR. Αυτοί οι αναλυτές έχουν σχεδιαστεί για ευκολία στη χρήση, εξαιρετική απόδοση, ευκολία στη συντήρηση, οικονομία και ανθεκτικότητα. Οι αναλυτές Medilyzer BX και F έχουν ίδια βασική σχεδίαση, ίδιο πρόγραμμα λειτουργίας και χρησιμοποιούν τα ίδια αντιδραστήρια, αναλώσιμα και λοιπά υλικά, παρέχοντας ίδιου επιπέδου, υψηλές αναλυτικές επιδόσεις.

Η σειρά MLR καλύπτει ένα τεράστιο μενού εξετάσεων, με αντιδραστήρια συσκευασμένα σε κατάλληλα μεγέθη φιαλιδίων για την διασφάλιση μακρού χρόνου ζωής επί του αναλυτή και ελαχιστοποίηση των αποβλήτων. Ο συνδυασμός επιτρέπει σε αυτά τα συστήματα - πέραν της οικονομίας - να προσφέρουν στον χρήστη ευκολίες που συνήθως παρέχονται μόνο από μεγάλα αναλυτικά συστήματα, όπως αυτόματη βαθμονόμηση, πλήρη ανιχνευσιμότητα, αντανακλαστική ανάλυση (leflex) και αυτόματη επανάληψη (rerun) κλπ.

MEDILYZER F

MEDILYZER F

MEDILYZER F

 • Μεσαίου μεγέθους βιοχημικός αναλυτής με τεχνολογία τυχαίας προσπέλασης (random access).
 • Ταχύτητα 550 εξετάσεις ανά ώρα.
 • 100 δείγματα ISE/h (400 εξετάσεις).
 • 72 ψυχόμένες θέσεις αντιδραστηρίων για ειδικά φιαλίδια 70,45,25 ml.
 • Ως 72 εξετάσεις ανά δείγμα (76 με ISE).
 • Δέχεται σωληνάρια αιμολήψίας Ø 13,5-16,0 mm, παιδιατρικά cups.
 • Προ-αραίωση και επανάληψη μετά από αραίωση των δειγμάτων.
 • Ανίχνευση θρόμβων.
 • Πλαστικές κυψελίδες με αυτόματη πλύση.
 • Πρόγραμμα αποφυγής επιμόλυνσης (Carry over).
 • Αυτόματη βαθμονόμηση και έλεγχος ποιότητας.
 • Αναγνώστης γραμμικού κώδικα για δείγματα και αντιδραστήρια.
 • Χωρητικότητα 95 δειγμάτων, συνεχής φόρτωση με δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτωσης διαφόρων τύπων δείγματος (ορός, ούρα, ΕΝΥ).
 • Πρόγραμμα λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα.
 • Αυτόματη ένδειξη ανάγκης εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και οδηγίες για συντήρηση.
 • Αυτόματη έγκριση αποτελεσμάτων.
 • Στιβαρή κατασκευή, με ελάχιστες ανάγκες συντήρησης.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
MEDILYZER BX

MEDILYZER BX

MEDILYZER BX

 • Μικρός βιοχημικός αναλυτής με τεχνολογία τυχαίας προσπέλασης (random access).
 • Ταχύτητα 300 εξετάσεις ανά ώρα.
 • 100 δείγματα ISE / h (400 εξετάσεις).
 • 72 ψυχόμενες θέσεις αντιδραστηρίων για ειδικά φιαλίδια 70, 45, 25 ml.
 • Ως 72 εξετάσεις ανά δείγμα (76 με ISE).
 • Δέχεται σωληνάρια αιμοληψίας Ø 13,5-16,0 mm, παιδιατρικά cups.
 • Προ-αραίωση και επανάληψη μετά από αραίωση των δειγμάτων.
 • Ανίχνευση θρόμβων.
 • Πλαστικές κυψελίδες με αυτόματη πλύση.
 • Πρόγραμμα αποφυγής επιμόλυνσης (Carry over)
 • Αυτόματη βαθμονόμηση και έλεγχος ποιότητας.
 • Αναγνώστης γραμμικού κώδικα για δείγματα και αντιδραστήρια.
 • Χωρητικότητα 95 δειγμάτων, συνεχής φόρτωση με δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτωσης διαφόρων τύπων δείγματος (ορός, ούρα, ΕΝΥ).
 • Πρόγραμμα λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα.
 • Αυτόματη ένδειξη ανάγκης εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και οδηγίες για συντήρηση.
 • Αυτόματη έγκριση αποτελεσμάτων.
 • Στιβαρή κατασκευή, με ελάχιστες ανάγκες συντήρησης.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ARCHITECT c8000

ARCHITECT c8000

ARCHITECT c8000

O Architect c8000 είναι ένας αναλυτής κλινικής χημείας υψηλής παραγωγικότητας και αξιοπιστίας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνος του ή σε συνδυασμό με τον Architect i2000SR σχηματίζοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα κλινικής χημείας και ανοσολογίας.

 • O αναλυτής είναι προηγμένης τεχνολογίας, νεότατου τύπου, τυχαίας επιλεκτική πρόσβασης δειγμάτων και αντιδραστηρίων (RANDOM ACCESS).
 • Έχει ταχύτητα έως και 1200 εξετάσεις ανά ώρα με ηλεκτρολύτες (έως 800 φωτομετρικές και 600 ηλεκτρολύτες ανά ώρα).
 • Έχει Δυνατότητα φόρτωσης 217 δειγμάτων ταυτόχρονα σε:
 1. Δειγματολήπτη με 6 Φορείς δειγμάτων των 25 δειγμάτων έκαστος και 7 Φορείς δειγμάτων των 5 θέσεων για επείγοντα δείγματα , ιδίου τύπου και χρώματος για όλα τα δείγματα (ορού, πλάσματος, ούρων), τους βαθμονομητές (calibrators) και τους ορούς ελέγχου (controls).
 2. Δίσκο φόρτωσης 32 θέσεων.
 • Ο αναλυτής διαθέτει δύο ψυγεία αντιδραστηρίων 65 και 56 θέσεων αντίστοιχα.
 • Εκτελεί ταυτόχρονα έως και εξήντα οκτώ (68) διαφορετικά είδη εξετάσεων.
 • Έχει την δυνατότητα αυτόματων επαναλήψεων, αραιώσεων και reflex – testing στα δείγματα ρουτίνας.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ARCHITECT c16000

ARCHITECT c16000

ARCHITECT c16000

O Architect c16000 είναι ένας αναλυτής κλινικής χημείας υψηλής παραγωγικότητας και αξιοπιστίας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνος του ή σε συνδυασμό με τον Architect i2000SR σχηματίζοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα κλινικής χημείας και ανοσολογίας.

 • O αναλυτής είναι προηγμένης τεχνολογίας, νεότατου τύπου, τυχαίας επιλεκτική πρόσβασης δειγμάτων και αντιδραστηρίων (RANDOM ACCESS).
 • Έχει ταχύτητα έως και 1800 εξετάσεις ανά ώρα με ηλεκτρολύτες (έως 1600 φωτομετρικές και 600 ηλεκτρολύτες ανά ώρα).
 • Έχει δυνατότητα εκτέλεσης επειγόντων δειγμάτων (STAT) χωρίς διακοπή της ρουτίνας. Για τον σκοπό αυτό έχει 35 ξεχωριστές θέσεις επειγόντων με Bar-Code.
 • Έχει την δυνατότητα αυτόματων επαναλήψεων, αραιώσεων και reflex – testing στα δείγματα ρουτίνας.
 • Έχει Δυνατότητα φόρτωσης 217 δειγμάτων ταυτόχρονα σε:
 1. Δειγματολήπτη με 6 Φορείς δειγμάτων των 25 δειγμάτων έκαστος και 7 Φορείς δειγμάτων των 5 θέσεων για επείγοντα δείγματα , ιδίου τύπου και χρώματος για όλα τα δείγματα (ορού, πλάσματος, ούρων), τους βαθμονομητές (calibrators) και τους ορούς ελέγχου (controls).
 2. Δίσκο φόρτωσης 32 θέσεων.
 • Ο αναλυτής διαθέτει δύο ψυγεία αντιδραστηρίων 65 και 56 θέσεων αντίστοιχα.
 • Εκτελεί ταυτόχρονα έως και εξήντα οκτώ (68) διαφορετικά είδη εξετάσεων.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ARCHITECT ci8200

ARCHITECT ci8200

ARCHITECT ci8200

Ο αναλυτής Architect ci8200 αποτελεί την ενσωμάτωση του βιοχημικού αναλυτή Architect c8000 με τον ανοσολογικό αναλυτή Architect i2000SR σε μια κοινή πλατφόρμα. 
Προσφέρουν έτσι στο εργαστήριο τη δυνατότητα εκτέλεσης ταυτόχρονα όλων των βιοχημικών και ανοσολογικών εξετάσεων από ένα μόνο σωληνάριο δείγματος και χειρισμό από μία οθόνη. 

Ταχύτητα και ευελιξία:

 • 1.400 Ανοσο-βιοχημικές εξετάσεις την ώρα με ηλεκτρολύτες (έως 800 φωτομετρικές, 600 ηλεκτρολύτες και έως 200 ανοσοχημικές ανά ώρα).
 • Ταυτόχρονη φόρτωση 365 δειγμάτων με δυνατότητα συνεχούς προσθαφαίρεσης.
 • 65 θέσεις αντιδραστηρίων Βιοχημικών εξετάσεων (ψυχόμενες θέσεις).
 • 25 θέσεις αντιδραστηρίων Ανοσολογικών εξετάσεων (ψυχόμενες θέσεις).
 • Αυτόματες προαραιώσεις, αραιώσεις και επαναλήψεις σε διαφορετική εξέταση (reflex testing).
 • Τεχνολογία Flex Rate για αυξημένη γραμμικότητα, λιγότερες επαναλήψεις, χαμηλότερο κόστος. 
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ARCHITECT ci16200

ARCHITECT ci16200

ARCHITECT ci16200

Ο αναλυτής Architect ci16200 αποτελεί την ενσωμάτωση του βιοχημικού αναλυτή Architect c16000 με τον ανοσολογικό αναλυτή Architect i2000SR σε μια κοινή πλατφόρμα. 
Προσφέρουν έτσι στο εργαστήριο τη δυνατότητα εκτέλεσης ταυτόχρονα όλων των βιοχημικών και ανοσολογικών εξετάσεων από ένα μόνο σωληνάριο δείγματος και χειρισμό από μία οθόνη. 

Ταχύτητα και ευελιξία:

 • 2.000 Ανοσο-βιοχημικές εξετάσεις την ώρα με ηλεκτρολύτες (έως 1.600 φωτομετρικές, 600 ηλεκτρολύτες και έως 200 ανοσοχημικές ανά ώρα).
 • Ταυτόχρονη φόρτωση 365 δειγμάτων με δυνατότητα συνεχούς προσθαφαίρεσης.
 • 65 θέσεις αντιδραστηρίων Βιοχημικών εξετάσεων (ψυχόμενες θέσεις).
 • 25 θέσεις αντιδραστηρίων Ανοσολογικών εξετάσεων (ψυχόμενες θέσεις).
 • Αυτόματες προαραιώσεις, αραιώσεις και επαναλήψεις σε διαφορετική εξέταση (reflex testing).
 • Τεχνολογία Flex Rate για αυξημένη γραμμικότητα, λιγότερες επαναλήψεις, χαμηλότερο κόστος. 
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ