Εταιρικές Ανακοινώσεις

2024

10.06.2023    Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 05.07.2024
04.06.2024    Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου
17.05.2024     Γνωστοποίηση Συναλλαγών
14.05.2024     Ορθή Επανάληψη-Γνωστοποίηση Συναλλαγών
10.05.2024     Aλλαγή Εσωτερικού Ελεγκτή
30.04.2024    Γνωστοποίηση Συναλλαγών
30.04.2024    Γνωστοποίηση Αλλαγής Ανώτατου Διευθυντικού Στελέχους
24.04.2024    Οικονομικό Ημερολόγιο
31.01.2024     Γνωστοποίηση Αλλαγής Ανώτατου Διευθυντικού Στελέχους

2023

08.12.2023     Σχολιασμός Δημοσιευμάτων
30.06.2023    Ενημέρωση Επενδυτικού Κοινού Περι Διανομής Υπολοίπου Mερίσματος Χρήσης 2022
27.06.2023    Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 26.06.2023
02.06.2023    Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 26.06.2023
29.05.2023    Σχολιαμός Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2022
30.03.2023    Οικονομικό Ημερολογίο
23.02.2023    Ενημέρωση Επενδυτικού Κοινού Περι Μίσθωσης Οικοπέδου
21.02.2023    Ενημέρωση Επενδυτικού Κοινού Περι Διανομής Προμερίσματος Χρήσης 2022
26.01.2023    Αλλαγή σύνθεσης Δ.Σ.

2022

21.12.2022     Ενημέρωση Επενδυτικού Κοινού Περι Διανομής Προμερίσματος Χρήσης 2022
21.12.2022     Συμπλήρωση Οικονομικού Ημρολογίου έτους 2022
16.12.2022     Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 16.12.2022
14.12.2022     Απάντηση σε επιστολές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
23.11.2022     Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 16.12.2022
10.10.2022     Δελτίο τύπου
11.07.2022     Δελτίο τύπου
27.06.2022    Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27.06.2022
10.06.2022    Αναθεωρημένη Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27.06.2022
30.05.2022    Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27.06.2022
27.05.2022    Ανακοίνωση Δικαστικής Απόφασης
27.04.2022    Οικονομικό Ημερολόγιο
01.02.2022    Ενημέρωση για τις επιπτώσεις στην δραστηριότητα της εταιρίας από τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

2021


09.12.2021    Γνωστοποίηση συναλλαγών μεταβολής ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
03.12.2021    Πρακτικά Γ.Σ. Πληροφορικής Ελλάδος 29.11.2021
30.11.2021    Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
21.07.2021    Γνωστοποίηση Συναλλαγών
15.07.2021    Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχου για τον ορισμό Προέδρου
15.07.2021    Πρακτικό Δ.Σ. για τον ορισμό Μελών Επιτροπής Ελέγχου
07.07.2021    Σύνθεση Μελών-Εκλογή Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αποδοχών
30.06.2021   Aποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης 30.06.2021
30.06.2021   Αλλαγή σύνθεσης Δ.Σ.
30.06.2021   Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου
30.06.2021   Ορισμός Επιτροπής Αποδοχών
04.06.2021   Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.06.2021
25.05.2021    Οικονομικό Ημερολόγιο
14.04.2021    Αλλαγή σύνθεσης του Δ.Σ
07.04.2021    Πρακτικά Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου 26.03.2021
07.04.2021    Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 24.3.2021 για την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου
07.04.2021    Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ 24.3.2021
07.04.2021    Πρακτικά της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων 24.3.2021
26.03.2021    Εκλογή Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου
24.03.2021    Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου
24.03.2021    Απόφαση για την Συγκρότηση νέου Δ.Σ
24.03.2021    Aποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης 24.03.2021
22.02.2021    Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης 24.03.2021

2020


22.12.2020    Γνωστοποίηση Συναλλαγών
14.12.2020    Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ. Εκτίμηση για τις επιπτώσεις της πανδημίας
26.08.2020   Aποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης 26.08.2020
17.07.2020    Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης 26.08.2020
01.07.2020    Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου
01.07.2020    Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου
01.07.2020    Απόφαση για την Συγκρότηση νέου Δ.Σ
01.07.2020    Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 1.7.2020
05.06.2020   Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 01.07.2020
15.04.2020    Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

2019


20.12.2019     Αλλαγή Εσωτερικού Ελεγκτή
08.10.2019     Ανακοίνωση Σχετική με Οικονομικές Εξελίξεις στην Εταιρία
12.09.2019     Λύση θυγατρικής
28.06.2019    Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 28.06.2019
28.06.2019    Απόφαση για την Συγκρότηση νέου Δ.Σ
28.06.2019    Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου
03.06.2019    Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 28.06.2019

2018


28.12.2018    Αναδιάρθρωση Δανεισμού με Τράπεζα Πειραιώς
29.06.2018   Απόφαση για την Συγκρότηση νέου Δ.Σ
29.06.2018   Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29.06.2018
25.06.2018   Ανακοίνωση Σχετική με Οικονομικές Εξελίξεις στην Εταιρία
01.06.2018   Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 29.06.2018
02.05.2018   Ανακοίνωση Εκτέλεσης Δικαστικής Απόφασης
13.03.2018    Αναδιάρθρωση Δανεισμού με Alpha Bank
24.01.2018    Ανακοίνωση Δικαστικής Απόφασης
 

2017


02.10.2017     Ανακοίνωση Σχετικά με Επιχειρηματικές Εξελίξεις στην Εταιρεία
28.09.2017    Ανακοίνωση Δικαστικής Απόφασης
19.09.2017     Ανακοίνωση Δικαστικής Απόφασης
01.09.2017     Ανακοίνωση Δικαστικής Απόφασης
27.07.2017     Ανακοίνωση Δικαστικής Απόφασης
12.07.2017     Ανακοίνωση Δικαστικής Απόφασης
30.06.2017    Απόφαση για την Συκρότηση νέου Δ.Σ
30.06.2017    Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.06.2017
09.06.2017    Ανακοίνωση Σημαντικών Γεγονότων
06.06.2017    Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 30.06.2017
28.04.2017    Ανακοίνωση βάσει του άρθου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.
 

2016


30.09.2016    Ανακοίνωση βάσει του άρθου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.
28.06.2016    Απόφαση για την συγκρότηση νέου Δ.Σ.
27.06.2016    Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27.06.2016
01.06.2016    Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 27.06.2016
25.04.2016    Γνωστοποίηση Κράτους Μέλους Καταγωγής
31.03.2016    Ανακοίνωση βάσει του άρθου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.
08.02.2016   Ανακοίνωση Περί Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
11.01.2016     Ανακοίνωση Περί Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
 

2015


03.12.2015     Ανακοίνωση Περί Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
30.11.2015     Ανακοίνωση βάσει του άρθου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.
16.11.2015      Ανακοίνωση Περί Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
06.10.2015    Ανακοίνωση Περί Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
18.09.2015    Ανακοίνωση Περί Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
31.08.2015    Ανακοίνωση βάσει του άρθου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.
19.08.2015    Ανακοίνωση Περί Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
29.06.2015    Απόφαση για την συγκρότηση νέου Δ.Σ.
29.06.2015    Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29.06.2015
24.06.2015    Ανακοίνωση Περί Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
16.06.2015    Ανακοίνωση Περι Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
02.06.2015    Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29.06.2015
29.05.2015    Ανακοίνωση βάσει του άρθου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.
27.05.2015     Ανακοίνωση Περι Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
31.03.2015     Ανακοίνωση βάσει του άρθου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.
02.03.2015    Εισαγωγή νέων μετοχών λόγω συγχώνευσης
27.02.2015     Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 27.02.2015
04.02.2015    Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 27.02.2015
 

2014


28.11.2014    Ανακοίνωση βάση του άρθου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.
28.11.2014    Αλλαγή Δ.Σ.
21.11.2014     Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού.
21.11.2014     Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007
21.11.2014     Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007
21.11.2014     Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007
21.11.2014     Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007
29.08.2014   Ανακοίνωση βάση του άρθου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.
31.07.2014    Ανακοίνωση Σχετική με Επιχειρηματικές/Οικονομικές Εξελίξεις στην Εταιρία
29.07.2014   Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ
30.06.2014   Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.06.2014
10.06.2014    Ανακοίνωση Σχετική με Επιχειρηματικές/Οικονομικές Εξελίξεις στην Εταιρία
10.06.2014    Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30/6/2014
30.05.2014    Ανακοίνωση βάση του άρθου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.
14.05.2014    Ανακοίνωση Σχετική με Επιχειρηματικές/Οικονομικές Εξελίξεις στην Εταιρία
23.04.2014    Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας
01.04.2014    Ανακοίνωση βάση του άρθου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.
17.03.2014     Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 17/3/2014
17.02.2014     Εκθεση Δ.Σ. με βάση τον κανονισμό 4.1.4.1.3 του Χ.Α.
17.02.2014     Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 17/3/2014
07.02.2014    Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας
 

2013


17.12.2013     Γνωστοποίηση Αποφάσεων Για Συμμετοχή σε Διαδικασίες Συγχώνευσης
29.11.2013     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.
30.08.2013   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.
27.06.2013    Συγκρότηση Νέου ΔΣ 27/06/2012
20.06.2013   Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 20/06/2013
14.06.2013    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.
21.05.2013    Πρόσκληση τακτικής Γ.Σ.
27.03.2013    Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ
 

2012

24.12.2012     Γνωστοποίηση Αποφάσεων Για Συμμετοχή σε Διαδικασίες Συγχώνευσης
06.07.2012    Συγκρότηση Νέου ΔΣ 06/07/2012
02.07.2012    Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29/06/2012
07.06.2012    Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29.6.2012
 

2011


15.07.2011     Aποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης 15.7.11
22.06.2011    Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 15.7.11
15.06.2011    Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος
15.06.2011    Ανακοινώσεις Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
03.06.2011   Σχέδιο Τροποποίησης Άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας
03.06.2011   Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Σχεδίου Τροποποίησης Άρθρων Καταστατικού Εταιρείας
20.05.2011   Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 15.6.11
13.01.2011    Αλλαγή Οικονομικού Διευθυντή
03.01.2011   Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου