ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Η μέτρηση των αερίων αίματος στο αίμα δείχνει τα επίπεδα οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα καθώς και την οξύτητα (pH) του αίματος. Το δείγμα λαμβάνεται από μια περιφερική αρτηρία. Η εξέταση αυτή χρησιμοπαιείται κυρίως για να διαπιστωθεί το πόσο καλά οι πνεύμονες κατορθώνουν να μεταφέρουν οξυγόνο στην κυκλοφορία και να απομακρύνουν από αυτή το διοξείδιο του άνθρακα.

Η μέτρηση των αερίων αίματος στο αίμα δείχνει τα επίπεδα οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα καθώς και την οξύτητα (pH) του αίματος. Το δείγμα λαμβάνεται από μια περιφερική αρτηρία. Η εξέταση αυτή χρησιμοπαιείται κυρίως για να διαπιστωθεί το πόσο καλά οι πνεύμονες κατορθώνουν να μεταφέρουν οξυγόνο στην κυκλοφορία και να απομακρύνουν από αυτή το διοξείδιο του άνθρακα.

PRIME PLUS NOVA

PRIME PLUS NOVA

PRIME PLUS NOVA

Αναλυτής αερίων αίματος πολλών παραμέτρων με οξύμετρο.

 • pH, PCO2, PO2, SO2%, Hct, Na+, Cl-, Ca++, Mg++, Glu, Lact, Urea, Creat, HHb, MetHb, tHb,tBili, O2Hb, COHb, Hbf
 • Μικροτεχνολογία στα ηλεκτρόδια (sensor card) 
 • Χρόνος ανάλυσης 60 sec
 • Όγκος δείγματος 135 μl
 • Σύστημα αποφυγής θρόμβων ( Clot BlockTM)
 • Πρόγραμμα ελέγχου του αναλυτή (SQM)
 • Υγρά βαθμονόμησης και απόβλητα όλα σε ένα pack
 • Ενσωματωμένο bar code scanner
 • Μηδενική συντήρηση

 

 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
PRIME NOVA

PRIME NOVA

PRIME NOVA

Αναλυτής αερίων αίματος.

 • pH, PCO2, PO2, Na, K, Cl, iCa, Glu, Lac, Hct
 • Μικροτεχνολογία στα ηλεκτρόδια
 • Όλα τα ηλεκτρόδια σε μία κάρτα
 • Χρόνος ανάλυσης 60 sec
 • Όγκος δείγματος 60 μl
 • Σύστημα αποφυγής θρόμβων (Clot BlockTM)
 • Πρόγραμμα ελέγχου του αναλυτή (SQM)
 • Υγρά βαθμονόμησης και απόβλητα όλα σε ένα Pack
 • Ενσωματωμένο bar code scanner
 • Μηδενική συντήρηση
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ