Αντιδραστήρια

Φίλτρα
ΌνομαΚωδικόςΚατηγορίαΑναλυτήςΕξέταση
a-AMYLASE 2x77ML+2x24ML (800 ΤΕΣΤ)1415-0162ΒΙΟΧΗΜΕΙΑARCHITECT c8000, ARCHITECT c16000AMY
a-AMYLASE 6x18ML (6x75 ΤΕΣΤ)1419-0160ΒΙΟΧΗΜΕΙΑMEDILYZER F, MEDILYZER BXAMY
ACE 2x10ML (2x100 ΤΕΣΤ)1417-1160ΒΙΟΧΗΜΕΙΑACE
ACE 2x10ML (70 ΤΕΣΤ)1415-1160ΒΙΟΧΗΜΕΙΑARCHITECT c16000, ARCHITECT c8000ACE
ACE 6x10ML (6x40 ΤΕΣΤ)1419-1162ΒΙΟΧΗΜΕΙΑMEDILYZER BX, MEDILYZER FACE
ADA & ADA 2 2x2x10ML+2x2x6ML 2x(2x90)ΤΕΣΤ1417-0900ΒΙΟΧΗΜΕΙΑADA, ADA 2
ADA 4x11ML+4x5,5ML (4x50 ΤΕΣΤ)1419-0900ΒΙΟΧΗΜΕΙΑMEDILYZER BX, MEDILYZER FADA
ADA 4x5ML+4x3ML (4x45 ΤΕΣΤ)1417-0902ΒΙΟΧΗΜΕΙΑADA
ALBUMIN 2x47ML (1500 ΤΕΣΤ)1415-0192ΒΙΟΧΗΜΕΙΑARCHITECT c16000, ARCHITECT c8000ALB
ALBUMIN 4x68ML (4x555 ΤΕΣΤ)1417-0197ΒΙΟΧΗΜΕΙΑALB
ALBUMIN 8x21ML (8x105 ΤΕΣΤ)1419-0192ΒΙΟΧΗΜΕΙΑMEDILYZER BX, MEDILYZER FALB
ALDOLASE 2x7ML (58 ΤΕΣΤ)1415-0510ΒΙΟΧΗΜΕΙΑARCHITECT c16000, ARCHITECT c8000ALDOLASE
ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) 2x90ML+2x90ML (1500 ΤΕΣΤ)1415-0132ΒΙΟΧΗΜΕΙΑARCHITECT c8000, ARCHITECT c16000ALP
ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) 4x38ML+4x38ML (1200 ΤΕΣΤ)1415-0130ΒΙΟΧΗΜΕΙΑARCHITECT c8000, ARCHITECT c16000ALP
ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) 4x68ML+4x68ML (4x700 ΤΕΣΤ)1417-0137ΒΙΟΧΗΜΕΙΑALP
ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) 6x11ML+6x11ML (6x110 ΤΕΣΤ)1419-0130ΒΙΟΧΗΜΕΙΑMEDILYZER F, MEDILYZER BXALP
ALT/GPT 4x53ML+4x20ML (4x670 ΤΕΣΤ)1417-0087ΒΙΟΧΗΜΕΙΑGPT
ALT/GPT 4x90ML+4x26ML (2000 ΤΕΣΤ)1415-0080ΒΙΟΧΗΜΕΙΑARCHITECT c8000, ARCHITECT c16000GPT
ALT/GPT 6x18ML+6x4,5ML (6x112 ΤΕΣΤ)1419-0080ΒΙΟΧΗΜΕΙΑMEDILYZER F, MEDILYZER BXGPT
ALT/GPT 6x36ML+6x9ML (6x225 ΤΕΣΤ)1419-0082ΒΙΟΧΗΜΕΙΑMEDILYZER F, MEDILYZER BXGPT
Search