Η Εταιρεία

Ιστορικό

1979: Η Medicon Hellas ΕΠΕ δραστηριοποιείται στην εμπορία επιστημονικών συσκευών και οργάνων.

1982: Η Medilab ΕΠΕ, εταιρεία υψηλής τεχνολογίας του Ν. 1262 ξεκινά έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή διαγνωστικών αντιδραστηρίων για την κλινική χημεία, μικροβιολογία και αιματολογία.

1986: Ιδρύεται η Medicon Hellas AE και, αργότερα, συγχωνεύεται με τις παραπάνω εταιρείες, δημιουργώντας έτσι την μοναδική πλήρως καθετοποιημένη μονάδα στον χώρο των διαγνωστικών στην Ελλάδα.

Η Medicon ανήκει στους αρχικούς μετόχους, που όλοι εργάζονται σαν διοικητικά στελέχη στην εταιρεία. Από τον Ιούλιο 2001 η εταιρεία έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Η Αποστολή μας

Η Medicon ασκεί τις δραστηριότητες της σαν προμηθευτής in vitro προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, παρέχοντας ποιοτικά συστήματα ανάλυσης και πληροφορικής σε φορείς παροχών υγείας κάθε είδους, με στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς της, την επίτευξη μακροχρόνιας σταθερής ανάπτυξης και την καθιέρωση της στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας.

Αναπτύσσουμε, κατασκευάζουμε, εισάγουμε και διαθέτουμε στην αγορά τεχνολογικά ανεπτυγμένα προϊόντα, που βελτιώνουν την αγωγή υγείας, αυξάνουν την παραγωγικότητα και μειώνουν το κόστος.

Προωθούμε την εφαρμοσμένη έρευνα, για την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων, σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα κύρους, για να αναδείξουμε την χώρα μας σαν παραγωγό γνώσης και προϊόντων τεχνολογίας αιχμής.

Τα Πιστεύω μας

Λειτουργούμε με απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης των επαγγελματιών υγείας, που χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, απέναντι στους ασθενείς τους.

Εργαζόμαστε με στόχο να διευκολύνουμε το έργο τους, παρέχοντας υπηρεσίες ολικής ποιότητας.

Σεβόμαστε το περιβάλλον και φροντίζουμε κάθε μας παραγωγική ενέργεια να διέπεται από αυστηρούς κανόνες για την αποφυγή κάθε επιβάρυνσης του.

Δεσμευόμαστε για στενή και υγιή συνεργασία με όλους τους πελάτες μας, για να τους βοηθήσουμε στο έργο τους, με τελικό αποδέκτη των υπηρεσιών μας τον άνθρωπο.