ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Ο ανοσολογικός αναλυτής ARCHITECT i2000sr χρησιμοποιεί την τεχνολογία της Μικροσωματιδιακής Χημειοφωταύγειας (CMIA - Chemiluminescent Microparticle Immunoassay) για τον προσδιορισμό αντιγόνων η αντισωμάτων στο προς ανάλυση δείγμα. Eίναι τύπου τυχαίας (random), συνεχούς (continuous) και αμέσου (immediate) προσπελάσεως.

Oι βιοχημικοί αναλυτές Architect c16000 και c8000, είναι αναλυτές κλινικής χημείας, υψηλής παραγωγικότητας και αξιοπιστίας, τυχαίας επιλεκτική πρόσβασης δειγμάτων και αντιδραστηρίων (RANDOM ACCESS).

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνοι του ή σε συνδυασμό με τον Architect i2000SR σχηματίζοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα κλινικής χημείας και ανοσολογίας (Architect ci16200 και ci8200).

ARCHITECT i2000SR

ARCHITECT i2000SR

ARCHITECT i2000SR

Ο ανοσολογικός αναλυτής ARCHITECT i2000sr χρησιμοποιεί την τεχνολογία της Μικροσωματιδιακής Χημειοφωταύγειας (CMIA - Chemiluminescent Microparticle Immunoassay) για τον προσδιορισμό αντιγόνων η αντισωμάτων στο προς ανάλυση δείγμα.

 • Eίναι τύπου τυχαίας (random), συνεχούς (continuous) και αμέσου (immediate) προσπελάσεως. 
 • Οι συσκευασίες των αντιδραστηρίων τοποθετoύνται κατευθείαν στον αναλυτή σε οποιαδήποτε ελεύθερη θέση του δίσκου των αντιδραστηρίων χωρίς προθέρμανση ή ανασύσταση. 
 • Τα δείγματα δεν χρειάζονται καμιά προηγούμενη επεξεργασία. Η αραίωση των δειγμάτων, όταν αυτή απαιτείται, γίνεται αυτόματα από τον Αναλυτή.
 • Υπάρχει δυνατότητα reflex testing (ανάλυσης κάποιας εξέτασης υπό όρους που θέτει ο χρήστης)
 • Είναι εφικτός οποιοσδήποτε συνδυασμός μέχρι και 25 διαφορετικών εξετάσεων για κάθε δείγμα.

Η ταχύτητα/παραγωγικότητα του αναλυτή είναι έως και 200 εξετάσεις ανά ώρα.
Η δυναμικότητα λοιπόν του αναλυτή σε εφάπαξ φόρτωση δειγμάτων είναι έως 135 δείγματα (100 δείγματα ρουτίνας και 35 επείγοντα δείγματα).

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ARCHITECT ci8200

ARCHITECT ci8200

ARCHITECT ci8200

Ο αναλυτής Architect ci8200 αποτελεί την ενσωμάτωση του βιοχημικού αναλυτή Architect c8000 με τον ανοσολογικό αναλυτή Architect i2000SR σε μια κοινή πλατφόρμα. 
Προσφέρουν έτσι στο εργαστήριο τη δυνατότητα εκτέλεσης ταυτόχρονα όλων των βιοχημικών και ανοσολογικών εξετάσεων από ένα μόνο σωληνάριο δείγματος και χειρισμό από μία οθόνη. 

Ταχύτητα και ευελιξία:

 • 1.400 Ανοσο-βιοχημικές εξετάσεις την ώρα με ηλεκτρολύτες (έως 800 φωτομετρικές, 600 ηλεκτρολύτες και έως 200 ανοσοχημικές ανά ώρα).
 • Ταυτόχρονη φόρτωση 365 δειγμάτων με δυνατότητα συνεχούς προσθαφαίρεσης.
 • 65 θέσεις αντιδραστηρίων Βιοχημικών εξετάσεων (ψυχόμενες θέσεις).
 • 25 θέσεις αντιδραστηρίων Ανοσολογικών εξετάσεων (ψυχόμενες θέσεις).
 • Αυτόματες προαραιώσεις, αραιώσεις και επαναλήψεις σε διαφορετική εξέταση (reflex testing).
 • Τεχνολογία Flex Rate για αυξημένη γραμμικότητα, λιγότερες επαναλήψεις, χαμηλότερο κόστος. 
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ARCHITECT ci16200

ARCHITECT ci16200

ARCHITECT ci16200

Ο αναλυτής Architect ci16200 αποτελεί την ενσωμάτωση του βιοχημικού αναλυτή Architect c16000 με τον ανοσολογικό αναλυτή Architect i2000SR σε μια κοινή πλατφόρμα. 
Προσφέρουν έτσι στο εργαστήριο τη δυνατότητα εκτέλεσης ταυτόχρονα όλων των βιοχημικών και ανοσολογικών εξετάσεων από ένα μόνο σωληνάριο δείγματος και χειρισμό από μία οθόνη. 

Ταχύτητα και ευελιξία:

 • 2.000 Ανοσο-βιοχημικές εξετάσεις την ώρα με ηλεκτρολύτες (έως 1.600 φωτομετρικές, 600 ηλεκτρολύτες και έως 200 ανοσοχημικές ανά ώρα).
 • Ταυτόχρονη φόρτωση 365 δειγμάτων με δυνατότητα συνεχούς προσθαφαίρεσης.
 • 65 θέσεις αντιδραστηρίων Βιοχημικών εξετάσεων (ψυχόμενες θέσεις).
 • 25 θέσεις αντιδραστηρίων Ανοσολογικών εξετάσεων (ψυχόμενες θέσεις).
 • Αυτόματες προαραιώσεις, αραιώσεις και επαναλήψεις σε διαφορετική εξέταση (reflex testing).
 • Τεχνολογία Flex Rate για αυξημένη γραμμικότητα, λιγότερες επαναλήψεις, χαμηλότερο κόστος. 
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ