Έρευνα & Παραγωγή

Το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης αναπτύσσει διαγνωστικά αντιδραστήρια για διάφορους τομείς κλινικής διάγνωσης όπως η κλινική χημεία, η ανοσοχημεία, η επείγουσα διαγνωστική και η μοριακή διάγνωση.

Οι δραστηριότητες και τα επιτεύγματά μας έχουν ως εξής: