Οικονομικές Καταστάσεις-Στοιχεία & Πληροφορίες

2023

Ετήσια Οικονομική Εκθεση 12/2023 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ετήσια Οικονομική Εκθεση 12/2023 MEDICON HELLAS ΑΕ σε ESEF (html)
Ετήσια Οικονομική Εκθεση 12/2023 MEDICON HELLAS ΑΕ σε ESEF (zip)
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 06/2023 MEDICON HELLAS ΑΕ

 

2022

 

Ετήσια Οικονομική Εκθεση 12/2022 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ετήσια Οικονομική Εκθεση 12/2022 MEDICON HELLAS ΑΕ σε ESEF (html)
Ετήσια Οικονομική Εκθεση 12/2022 MEDICON HELLAS ΑΕ σε ESEF (zip)
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 06/2022 MEDICON HELLAS ΑΕ

 

2021
 

Ετήσια Οικονομική Εκθεση 12/2021 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ετήσια Οικονομική Εκθεση 12/2021 MEDICON HELLAS ΑΕ σε ESEF (xhtml)
Ετήσια Οικονομική Εκθεση 12/2021 MEDICON HELLAS ΑΕ σε ESEF (zip)
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 06/2021 MEDICON HELLAS ΑΕ


2020

Ετήσια Οικονομική Εκθεση 12/2020 MEDICON HELLAS ΑΕ
Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση 06/2020 MEDICON HELLAS ΑΕ
 

2019


Ετήσια Οικονομική Εκθεση 12/2019 MEDICON HELLAS ΑΕ
Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση 06/2019 MEDICON HELLAS ΑΕ
 

2018


Ετήσια Οικονομική Εκθεση 12/2018 MEDICON HELLAS ΑΕ
Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση 06/2018 MEDICON HELLAS ΑΕ

2017


Ετήσια Οικονομική Εκθεση 12/2017 MEDICON HELLAS ΑΕ
Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση 06/2017 MEDICON HELLAS ΑΕ
 

2016


Ετήσια Οικονομική Εκθεση 12/2016 MEDICON HELLAS ΑΕ
Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση 06/2016 MEDICON HELLAS ΑΕ
 

2015


Ετήσια Οικονομική Έκθεση 12/2015 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου 2015 MEDICON HELLAS ΑΕ
Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση 06/2015 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις τριμήνου 2015 MEDICON HELLAS ΑΕ
 

2014


Ετήσια Οικονομική Εκθεση 12/2014 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου 2014 MEDICON HELLAS ΑΕ
Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση 06/2014 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις τριμήνου 2014 MEDICON HELLAS ΑΕ
 

2013


Ετήσια Οικονομική Εκθεση 12/2013 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ετήσια Οικονομική Εκθεση 12/2013 Πληροφορική Ελλάδος ΕΠΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου 2013 MEDICON HELLAS ΑΕ
Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση 06/2013 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις τριμήνου 2013 MEDICON HELLAS ΑΕ
 

2012


Ετήσια Οικονομική Έκθεση 12/2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 12/2012 MEDICON ΕΠΕ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 12/2012 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 09/2012 MEDICON HELLAS AE
Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση 06/2012 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις τριμήνου 2012 MEDICON HELLAS ΑΕ
 

2011


Ετήσια Οικονομική Έκθεση 12/2011MEDICON ΕΠΕ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 12/2011ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 12/2011 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις 9/2011 MEDICON HELLAS ΑΕ
Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση 6/2011 MEDICON HELLAS ΑΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις τριμήνου 2011 MEDICON HELLAS ΑΕ

 

Στοιχεία & Πληροφορίες

2016


Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες MEDICON HELLAS ΑΕ 06/2016

2015


Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες MEDICON HELLAS ΑΕ 12/2015
Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες MEDICON HELLAS ΑΕ 09/2015
Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες MEDICON HELLAS ΑΕ 06/2015
Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες MEDICON HELLAS ΑΕ 03/2015
 

2014


Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες MEDICON HELLAS ΑΕ 12/2014
Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες MEDICON HELLAS ΑΕ 09/2014
Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες MEDICON HELLAS ΑΕ 06/2014
Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες MEDICON HELLAS ΑΕ 03/2014
 

2013


Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες MEDICON HELLAS ΑΕ 12/2013
Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ 12/2013
Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες MEDICON HELLAS ΑΕ 09/2013
Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες MEDICON HELLAS ΑΕ 06/2013
Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες MEDICON HELLAS ΑΕ 03/2013
 

2012


Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ 12/2012
Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες MEDICON ΕΠΕ 12/2012
Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες MEDICON HELLAS AE 12/2012
Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες MEDICON HELLAS AE 09/2012
Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες MEDICON HELLAS ΑΕ 06/2012
Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες MEDICON HELLAS ΑΕ 03/2012
 

2011


Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ 12/2011
Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες MEDICON ΕΠΕ 12/2011
Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες MEDICON HELLAS ΑΕ 12/2011
Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες MEDICON HELLAS ΑΕ 09/2011
Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες MEDICON HELLAS ΑΕ 06/2011
Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες MEDICON HELLAS ΑΕ 03/2011