Εργαστηριακές ποδιές μίας χρήσης

                                                                      ρόμπες

LAB COATS

3/4 Lab coat size L3030-4065M-L
3/4 Lab coat size M3030-4065-M
3/4 Lab coat size S3030-4065M-S