Η Medicon παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για την μοριακή ανίχνευση του HPV με 3 διαφορετικά RT-PCR kit με υψηλή ευαισθησία.

Η Medicon παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για την μοριακή ανίχνευση του HPV με 3 διαφορετικά RT-PCR kit με υψηλή ευαισθησία.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γονότυποι 16 και 18 του HPV μαζί αντιπροσωπεύουν το 71% του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 90% για τους γονότυπους υψηλού κινδύνου 6/11/16/18/31/33/45/52/58. Η Medicon παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για την μοριακή ανίχνευση του HPV με 3 διαφορετικά RT-PCR kit με υψηλή ευαισθησία

Human Papillomavirus Primary Screening Kit 

 • Οικονομικός, μοριακός πρωτογενής έλεγχος
 • Ανίχνευση 24 Γονότυπων HPV 
 • Δυνατότητα κατηγοριοποίησης του θετικού δείγματος σε ομάδα  επικινδυνότητας γονότυπου  (Low / Mid / High)
 • Ευαισθησία: 250 αντίγραφα / αντίδραση 
 • Διάρκεια Εξέτασης: 90’  

Human Papillomavirus 24 Genotyping Kit

 • Τυποποίηση 24 γονότυπων  
 • Προσδιορίζει ακριβή γονότυπο του HPV σε θετικό δείγμα 
 • Eυαισθησία: 250 αντίγραφα / αντίδραση 
 • Διάρκεια Εξέτασης: 90’
 • Διατίθεται και σε Λυόφιλη έκδοση 

Human Papillomavirus High Risk Sensitivity Kit 

 • Προσδιορίζει με μεγάλη ευαισθησία τους γονότυπους 16 & 18 
 • Ανιχνεύει θετικότητα σε 18 Γονότυπους HPV σε μία αντίδραση
 • Πρώιμη ανίχνευση γονότυπων HPV υψηλής επικινδυνότητας 
 • Ανιχνεύει άλλους 16 τύπους υψηλής & μέσης επικινδυνότητας 
 • Eυαισθησία: 50 αντίγραφα / αντίδραση
 • Διάρκεια Εξέτασης: 90΄